ACCAC Kulttuuri 2.0 Festivaali on yhdenvertaisuutta kulttuurin ja taiteen keinoin edistävä kansainvälinen tapahtuma, joka toivottaa tervetulleeksi kaikki osallistujat, esiintyjät ja puhujat. Tapahtuma on osa Tampereen kaupungin tasa-arvon teemavuoden 2020 ohjelmistoa.

Tapahtuma on syrjimisestä vapaa tapahtuma, joka ottaa huomioon kulttuurisia erityispiirteitä ja kunnioittaa jokaisen lähtökohtia ja osallistumista.

Tapahtumalle nimetään tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusvastaava, joka valvoo ja tiedottaa tapahtuman valmisteluista ja toteutuksesta sekä osallistuu säännöllisesti tapahtumatyöryhmän kokouksiin.

Fyysinen saavutettavuus

 • Tapahtumapaikoille ja hotelleihin suoritetaan esteettömyyskartoitus ja tiedot esteettömyydestä julkaistaan paikkakohtaisesti ohjelman yhteydessä tapahtuman verkkosivuilla.
 • Tapahtumapaikoilla on selkeästi huomioitu esimerkiksi liikkumisen, paikalle saapumisen ja WC-tilojen esteettömyys osallistujien ja esiintyjien näkökulmasta.
 • Tapahtumassa on läsnä koulutettuja vapaaehtoisia työntekijöitä, jotka ovat valmiita auttamaan. 

Kielellinen saavutettavuus

 • Festivaalin tiedotus on mahdollisimman selkeää ja yksiselitteistä.  Seminaareissa ja pääohjelmistossa on saatavilla tulkkauksia viittomakielelle. Tarkemmat tiedot tulevat löytymään jokaisen sisällön ja tapahtumaosion ohjelmasta.
 • Seminaarin pääkieli on englanti. Joissakin tapauksissa kuullaan käännöksiä muista kielistä englantiin. Tapahtumassa tullaan hyödyntämään myös livekuva- ja tekstitulkkausta. 
 • Verkkosivu palvelee selkeällä suomen ja englannin kielellä. 
 • Käsiohjelma on saatavilla myös pistekirjoituksella ja isokirjaimin.
 • Tapahtumasta tiedotetaan myös suomalaisella viittomakielellä videotiedotteilla.
 • Uutiskirjeitä toteutetaan suomeksi ja englanniksi.
 • Yhteistyö vammaisjärjestöjen kanssa varmistaa, että tieto kulkeutuu myös kohderyhmille.
 • Yhteistyö paikallisten vammaisjärjestöjen kanssa varmistaa myös saavutettavuuden toteutumisen.
 • Tapahtuman info-pisteen henkilökunta palvelee suomeksi, englanniksi ja suomalaisella viittomakielellä.

Taloudellinen saavutettavuus

 • Päivätapahtumat ovat pääsääntöisesti maksuttomia. Pakkahuoneen iltatapahtumat ovat maksullisia.
 • Toimintarajoitteisten henkilöiden avustajat ja tulkit pääsevät maksutta kaikkiin tilaisuuksiin. 
 • Päiväkohtainen ohjelma sisältää tiedot maksuttomuudesta ja saavutettavuudesta sekä fyysisestä esteettömyydestä.

Tiedollinen saavutettavuus

Tapahtuman sisällöstä ja olosuhteista tiedotetaan avoimesti hyödyntäen myös vammaispuolen kumppanien kanavia. Pyrimme kertomaan olosuhteista mahdollisimman yksityiskohtaisesti etukäteen, mikä vaikuttaa osallistujien päätöksentekoon osallistumisen mielekkyydestä ja mahdollisuudesta.

Henkilökunnan kouluttaminen

Tapahtuma-aikainen henkilökunta on saanut tiedon tapahtuman yhdenvertaisuuteen ja saavutettavuuteen liittyvistä satsauksista ja osaa toimia oikein.