Sitoumuslausuma

ACCESS Tampere Next Generation Culture Festival on sitoutunut varmistamaan kaikille mahdollisimman tasavertaisen pääsyn ja osallistumisen. Olemme sitoutuneet kohtelemaan ihmisiä tavalla, joka antaa heille mahdollisuuden olla oma itsensä. Toivotamme kaikki tervetulleiksi sellaisina kuin he ovat.


Periaatteet

ACCESS Tampere Next Generation Culture Festivaalin esteettömyysperiaattet kuvaavat sitoutumistamme ottaa huomioon monenlaisten henkilöiden tarpeet ja palveluidemme saatavuuden varmistamisen kaikille yhdenvertaisesti henkilökohtaisista ominaisuuksista ja tarpeista riippumatta. Saavutettavuus liittyy asenteisiin, yhdenvertaisuuteen ja syrjimättömyyteen.. ACCESS Tampere -festivaalin esteettömyysperiaatteet ovat välttämättömiä edellytyksiä kaikkien osallistumiselle. Saavutettavuus on meille ajattelutapa, ei erityisjärjestely, ja työskentelemme niin, että laaja joukko ihmisiä osallistuu tapahtuman suunnitteluun alusta alkaen.

Tämä politiikka koskee kaikkia organisaatioon tulevia tai nykyisiä työntekijöitä, urakoitsijoita, yhteistyökumppaneita, festivaalin vieraita ja taiteilijoita. Kaikessa toiminnassamme asetamme etusijalle sitoutumisen periaatteisiimme ja pyrimme edistämään kaikkia osallisuuden, moninaisuuden, yhdenvertaisuuden ja saavutettavuuden näkökohtia.


Periaatteet

ACCESS Tampere Next Generation Culture Festivaalin esteettömyysperiaattet kuvaavat sitoutumistamme ottaa huomioon monenlaisten henkilöiden tarpeet ja palveluidemme saatavuuden varmistamisen kaikille yhdenvertaisesti henkilökohtaisista ominaisuuksista ja tarpeista riippumatta. Saavutettavuus liittyy asenteisiin, yhdenvertaisuuteen ja syrjimättömyyteen.. ACCESS Tampere -festivaalin esteettömyysperiaatteet ovat välttämättömiä edellytyksiä kaikkien osallistumiselle. Saavutettavuus on meille ajattelutapa, ei erityisjärjestely, ja työskentelemme niin, että laaja joukko ihmisiä osallistuu tapahtuman suunnitteluun alusta alkaen.

Tämä politiikka koskee kaikkia organisaatioon tulevia tai nykyisiä työntekijöitä, urakoitsijoita, yhteistyökumppaneita, festivaalin vieraita ja taiteilijoita. Kaikessa toiminnassamme asetamme etusijalle sitoutumisen periaatteisiimme ja pyrimme edistämään kaikkia osallisuuden, moninaisuuden, yhdenvertaisuuden ja saavutettavuuden näkökohtia.