ACCESS Tampere Festivaalin turvallisemman tapahtuman periaatteet

Turvallisemman tilan periaatteilla pyrimme yhteisönä luomaan käytäntöjä, jotka saavat kaikki tapahtumaan tai toimintaan osallistuvat tuntemaan olonsa turvalliseksi. Turvallisuudella tarkoitetaan tässä fyysistä ja henkistä turvallisuutta. Turvallisemman tilan toteutuessa kaikki voivat osallistua toimintaan ilman pelkoa tai huolta tulla loukatuksi, kiusatuksi, vähätellyksi tai satutetuksi millään tavalla. ACCESS Tampere Festivaalin turvallisemman tapahtuman periaatteita on työstetty yhdessä nuorten kanssa.

Turvallinen tapahtumaympäristö ei ole pelkästään yhden henkilön vastuulla, vaan jokainen tapahtumaan osallistuva tuo mukanaan tietoisesti tai tietämättään turvallisuutta tai turvattomuutta. Kunnioitus toisia kohtaan on kaiken kulmakivi.

ACCESS Tampere Festivaalilla on nollatoleranssi kaikenlaiselle häirinnälle, kiusaamiselle, syrjinnälle ja rasismille. Jos joku pyytää lopettamaan häiritsevän käytöksen se pitää lopettaa.

Haluamme, että jokainen voi osallistua tapahtumaan omana itsenään ja kokea olonsa turvalliseksi. 

  • Jos näet tai koet epäasiallista käytöstä, sinulla on oikeus puuttua tilanteeseen.  Voit myös ohjata tai ottaa yhteyttä ACCESS Tampere Festivaalin turvallisemman tapahtuman periaatteista vastaavaan henkilöön WhatsApppilla tai soittamalla puhelinnumeroon 0415739148.
  • Jos saat kritiikkiä omasta toiminnastasi, suhtaudu siihen rakentavasti. 
  • Muista meidän yhteinen vastuu luoda ympäristöstämme turvallinen kaikille. 
  • Huomioi toisten erilaiset rajat ja kunnioita niitä. Jokaisen identiteetti on hänen itsensä määriteltävissä, eikä kenenkään sukupuolta, seksuaalista tai poliittista suuntautumista tai kansallisuutta voi päätellä hänen ulkonäöstään. 
  • Kunnioita muita ja pyri huomioimaan yhteisön moninaisuus ja ihmisten erilaisuus. 
  • Vältä oletusten tekemistä toisista, koska et voi tietää muiden kokemuksia, ajatuksia, elämäntilannetta etkä itsemääriteltyä identiteettiä. Älä toimi oletusten pohjalta.
  • Anna toisille tilaa ja huolehdi siitä, että kaikki tulevat kuulluksi ja pääsevät osalliseksi. Hyväksy se, että kaikki eivät halua olla yhtä paljon äänessä tai esillä, ja että osallistumistapoja on monia. 
  • Huomioi ihmisiä ympärilläsi. Välitä siitä mitä heille kuuluu, miltä heistä tuntuu ja miten sanasi ja tekosi vaikuttavat heihin. 
  • Kunnioita muiden fyysistä ja henkistä koskemattomuutta. Ei tarkoittaa ei; älä häiritse ketään sanallisesti, koskettamalla tai tuijottamalla. 
  • Myötävaikuta toiminnallasi positiiviseen ilmapiiriin. 

Käyttäydytään reilusti muita kohtaan eikä tehdä johtopäätöksiä!