Esteetön taide ja kulttuuri ry

Esteetön Taide ja Kulttuuri ry:n toiminnan periaate on konkreettisesti auttaa tapahtumia, kulttuuripalvelujen tarjoajia, organisaatioita, teattereita ja yrityksiä parantamaan saavutettavuuttaan ja tavoittamaan uusia yleisöjä sekä osallistujia. Yhdistyksen tavoitteena on parantaa saavutettavuutta Suomen kulttuuri- ja tapahtumakentässä ja edistää kaikkien ihmisten tasavertaista osallistumista kulttuuririentoihin ja tapahtumiin. 

Yhdistys edistää kansainvälistä esitys- ja koulutusvaihtoa ja toimii kansallisen ja kansainvälisen verkoston rakentajana. Sen keskeinen tehtävä on edistää erityistä tukea tarvitsevien taiteilijoiden työskentelymahdollisuuksia ja yhteistyömahdollisuuksia muiden taiteilijoiden kanssa sekä edistää heidän kansainvälistymistään. 

Toimimme sekä kansallisella että kansainvälisellä sektorilla. Tähtäämme uusien mahdollisuuksien avaamiseen koulutuksen ja taiteen viennin alueilla, hyvinvoinnin kehittämiseen, laadukkaiden palvelujen tuottamiseen ja siihen, että kaikilla ihmisillä olisi yhdenvertainen mahdollisuus osallistua kulttuuriin ja tapahtumiin.

Toimintaamme ajaa eteenpäin tietoisuus siitä, että palvelut mm. kulttuurissa, taiteessa ja tapahtumakentällä eivät ole kaikille tasavertaiset. Pyrimme toiminnallamme avaamaan uusia mahdollisuuksia lastenkulttuurille, soveltavan taiteen ammattilaisille sekä kaiken ikäisille vammaisille henkilöille. 

Yhteystiedot

Esteetön taide ja kulttuuri ry:n strategia 2018-2020

Arvot ja periaatteet

Esteetön taide ja kulttuuri ry:n strategia ohjaa yhdistyksen kehitystä toimintavuotta pidemmällä aikavälillä sekä määrittää tulevaisuuden vision. Tämä strategia on voimassa 2018-2020. Strategian ajankohtaisuutta tarkastellaan uudelleen strategiakauden puolivälissä. Strategian toteutumista seurataan vuosittain tehtävällä toimintakertomuksella.

Tämä asiakirja sisältää myös yhdistyksen arvot ja periaatteet.

Missio

Kaikille mahdollinen maailma

Tavoitteet

 • kulttuurin ja tapahtumien saavutettavuuden parantaminen ja tasa-arvoisen osallistumisen mahdollisuuden kehittäminen
 • yhdenvertaisuuden edistäminen kulttuurin ja taiteen keinoin
 • tiedon levittäminen ja asenteiden muokkaaminen
 • kansainvälisen yhteistyön kehittäminen ja verkoston rakentaminen
 • vammattomien ja vammaisten taiteilijoiden yhteistyön lisääminen
 • kansainvälisen taiteen ja koulutuksen viennin ja yhteistyön edistäminen

Arvot

 • kunnioitus
 • huomaavaisuus
 • yhdenvertaisuus
 • ymmärtäminen
 • yhteistyö
 • yhteisöllisyys
 • esteettömyys
 • saavutettavuus
 • osallisuus

Esteetön taide ja kulttuuri ry on vuodesta 2011, perustamisestaan lähtien, toteuttanut saavutettavuutta parantavia hankkeita ja yhteisöllisyyttä vahvistavaa toimintaa Pirkanmaalla ja kansainvälisesti taide-ja kulttuuri kärkenä. Yhdistyksen toiminta perustuu siihen näkemykseen, että yhteiskunnan palvelut myös kulttuurin kentässä eivät ole kaikille tasavertaiset. Usein tietämättömyys luo tilanteita, jotka vahvistavat eriarvoisuutta ja syrjintää. Kulttuuri kuuluu lainsäädäntömme mukaan kaikille niin tekijöinä kuin kokijoina.

Yhdistys pyrkii rikkomaan asenteellisia käsityksiä erilaisuudesta ja toiminnallaan edesauttamaan kulttuurisen moninaisuuden ja yhdenvertaisuuden toteutumista kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla. Tavoitteemme on kulttuurin ja taiteen keinoin edesauttaa positiivista kehitystä ihmisten jokapäiväisissä kohtaamisissa.Yhdistyksen toiminta perustuu saavutettavuuden parantamiseen, yhdenvertaisuuden ja inkluusion edistämiseen ja kulttuuristen moninaisuuksien ymmärtämiseen ja hyödyntämiseen yhteiskunnan toiminnan parantamiseksi.

Seminaarien ja tapahtumien järjestäminen ja tapahtumiin osallistuminen

Yhdistyksen toiminnan mahdollistamiseksi haetaan avustuksia erilaisten seminaarien ja tapahtumien järjestämiseen. Pyritään yhteistyöhön uusien tapahtumien kanssa eri puolella Suomea, toteuttaen niille kaikille soveltuvat palvelut ja innostetaan uusia yleisöjä osallistumaan.

Pyrkimys on myös kannustaa suomalaisia tapahtumajärjestäjiä valitsemaan ohjelmistoonsa vammaistaiteen edustajia esimerkiksi musiikin, teatterin tai tanssin aloilta.

Saavutettavuuskartoitukset ja yhteistyö

Yhdistyksen toiminta perustuu tiiviiseen yhteistyöhön eri vammaisjärjestöjen ja kulttuuritoimijoiden kanssa, mikä varmistaa palvelujen saavutettavuuden sekä uusien yleisöjen tavoittamisen. Yhteistyön kautta myös sitoutetaan eri toimijat pitkäjänteiseen yhteistyöhön ja vahvistetaan yhteisöllisyyttä kehittäviä toimintamalleja.

Yhteistyötä vahvistetaan vuosina 2018-2020 osallistumalla uusiin tapahtumiin sekä tarjoamalla kokemusasiantuntijuutta yhdistyksen järjestämissä tapahtumissa.

Kansainvälinen toiminta

Tiivis yhteistyö ACCAC Oy:n kanssa mahdollistaa saavutettavuuskoulutusten, seminaarien ja työpajojentoteuttamisen ympäri maailmaa syntyneissä ja syntyvissä ACCAC keskuksissa niiden aloittaessa toimintansa ja valmistautuessaan ACCAC Festival&Congress -tapahtumakokonaisuuden järjestämiseen. Yhdistyksen rooliasiantuntíjana ja kansainvälisen verkoston keskuksena luo mahdollisuudet yhdenvertaisuuden ja osallisuuden ilosanoman levittämiseen kehittyviin maihin.

ACCAC Festival&Congress Suomessa

Tavoitteemme on tapahtumakonseptin kehittäminen ja vastuullisten kumppanien kanssa yhteistyössä tapahtuman toteuttaminen Suomessa, siten, että yhdistys toimii hankkeiden saavutettavuuden toteuttajana ja sisällön kuratoijana verkostonsa kautta. Tapahtumakonseptin muovaaminen esimerkiksi lasten omaksi Junior ACCAC kokonaisuudeksi tai ikäihmisten Senior ACCAC:ksi on jo herättänyt myös kansainvälistä kiinnostusta. Suomen tapahtuman/tapahtumien avulla kasvatetaan kansainvälistä verkostoa ja luodaan Suomeen saavutettavuuden kansainvälinen keskus. ”Kansainvälinen kulttuurin ja taiteen monimuotoisuutta edustava tapahtumakokonaisuus, jonka kautta edistetään ihmisten yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoista osallisuutta tapahtumiin sekä sisällön että yhdenvertaisten palvelujen osalta. Kokonaisuus sisältää kansainvälisen ammattilaiskongressin, kaikille soveltuvan karnevaalin sekä pääohjelmiston, joka häikäisee ennennäkemättömillä konserteillaan ja esityksillään.”