Kölvi-Toiminta

Pakolaisnuorten tuki ry on valtakunnallinen sosiaalialan järjestö. Yhdistyksen tehtävänä on rakentaa Suomea, jossa pakolaistaustaiset nuoret löytävät merkityksellisen roolin osana suomalaista yhteiskuntaa. Kehittäminen lähtee aina itse nuorista ja heidän tarpeistaan. Yhdistys uskoo nuorten omaan kykyyn auttaa itseään ja yhteisöjään. Sen kotipaikka ja nykyiset kaksi toimipistettä sijaitsevat Tampereella. Yhdistys on tehnyt pakolaistaustaisia poikia ja nuoria miehiä tukevaa toimintaa uraauurtavasti ja innovatiivisesti jo vuodesta 2002 asti. Ns. Kölvi-toiminta (”kölvi”-murresana tarkoittaa pojankloppia) on edelleenkin ainoa erityisesti maahanmuuttajataustaisiin poikiin ja nuoriin miehiin keskittyvä työmuoto Suomessa. Kölvi- toiminnan rinnalla yhdistys tekee ja kehittää myös pakolaistaustaisia tyttöjä ja nuorten vanhempia tukevaa toimintaa. Yhdistys pyrkii toimimaan niin, että sen luomat toimintakäytännöt ja osaaminen hyödyttävät laajemmin koko yhteiskuntaa. Pakolaisnuorten tuki ry on:

TEKIJÄ

Uskomme vahvasti nuorten toimijuuteen. Kuljemme nuorten rinnalla ja kohtaamme heidän perheitään.

KEHITTÄJÄ

Kehitämme työmuotoja, jotka pohjautuvat nuorten unelmille, tarpeille ja hätähuudoille. Teemme yhteistyötä viranomaisten, tutkijoiden, oppilaitosten ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. 

VAIKUTTAJA

Teemme edunvalvontatyötä nuorille tärkeissä kysymyksissä. Tuotteistamme ja jaamme erityisosaamista ammattiryhmille ja päättäjille.

[add_single_eventon id=”4860″ lang=”L2″ ev_uxval=”3″]