ACCESS Tampere Next Generation Culture Festival on yhdenvertaisuutta kulttuurin ja taiteen keinoin edistävä kansainvälinen tapahtuma, joka toivottaa tervetulleeksi kaikki osallistujat, esiintyjät ja puhujat. 

Tapahtuma on syrjinnästä vapaa tapahtuma, joka ottaa huomioon kulttuurisia erityispiirteitä ja kunnioittaa jokaisen lähtökohtia ja osallistumista.

Tapahtumalle nimetään tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusvastaava, joka valvoo ja tiedottaa tapahtuman valmisteluista ja toteutuksesta sekä osallistuu säännöllisesti tapahtumatyöryhmän kokouksiin.

Fyysinen saavutettavuus

 • Tapahtumapaikoille suoritetaan esteettömyyskartoitus ja tiedot esteettömyydestä julkaistaan paikkakohtaisesti ohjelman yhteydessä tapahtuman verkkosivuilla.
 • Tapahtumapaikoilla on selkeästi huomioitu esimerkiksi liikkumisen, paikalle saapumisen ja WC-tilojen esteettömyys osallistujien ja esiintyjien näkökulmasta.
 • Tapahtumassa on läsnä koulutettuja vapaaehtoisia työntekijöitä, jotka ovat valmiita auttamaan. 

Kielellinen saavutettavuus

 • Festivaalin tiedotus on mahdollisimman selkeää ja yksiselitteistä.
 • Tarkemmat tiedot esimerkiksi tulkkausmahdollisuuksista tulevat löytymään jokaisen sisällön ja tapahtumaosion ohjelmasta.
 • Seminaarien pääkieli on englanti. Joissakin tapauksissa kuullaan käännöksiä muista kielistä englantiin.
 • Verkkosivu palvelee selkeällä suomen ja englannin kielellä. 
 • Käsiohjelma on saatavilla myös pistekirjoituksella ja isokirjaimin.
 • Uutiskirjeitä toteutetaan suomeksi ja englanniksi.
 • Yhteistyö vammaisjärjestöjen kanssa varmistaa, että tieto kulkeutuu myös kohderyhmille.
 • Yhteistyö paikallisten vammaisjärjestöjen kanssa varmistaa myös saavutettavuuden toteutumisen.

Taloudellinen saavutettavuus

 • Päivätapahtumat ovat pääsääntöisesti maksuttomia. G Livelabin iltatapahtumat ovat maksullisia.
 • Toimintarajoitteisten henkilöiden avustajat ja tulkit pääsevät maksutta kaikkiin tilaisuuksiin. 
 • Päiväkohtainen ohjelma sisältää tiedot maksuttomuudesta ja saavutettavuudesta sekä fyysisestä esteettömyydestä.

Tiedollinen saavutettavuus

Tapahtuman sisällöstä ja olosuhteista tiedotetaan avoimesti hyödyntäen myös vammaispuolen kumppanien kanavia. Pyrimme kertomaan olosuhteista mahdollisimman yksityiskohtaisesti etukäteen, mikä vaikuttaa osallistujien päätöksentekoon osallistumisen mielekkyydestä ja mahdollisuudesta.

Henkilökunnan kouluttaminen

Tapahtuman aikainen henkilökunta tietää tapahtuman yhdenvertaisuuteen ja saavutettavuuteen liittyvistä arvoista ja toimii niiden mukaan. Henkilökunta on käynyt Esteettömän kohtaamisen ABC-verkkokurssin