Equality, Diversity, Accessibility, Sustainability

EDAS Tool on kehitteillä oleva virtuaalinen työkalu, jonka avulla organisaatiot voivat suunnitella ja toteuttaa yhdenvertaisuutta, saavutettavuutta ja kestävää kehitystä toiminnassaan. EDAS tulee sanoista Equality, Diversity, Accessibility ja Sustainability, jotka vapaasti suomennettuna tarkoittavat yhdenvertaisuutta, monimuotoisuutta, saavutettavuutta ja kestävää kehitystä.

EDAS on digitaalinen palvelu, joka kokoaa ajantasaisen tiedon yhteen paikkaan ja henkilökohtainen digitaalinen avustaja priorisoi yhdenvertaisuustyön askeleet toimialan, toiminnan laadun, organisaation koon ja resurssien mukaan askel askeleelta.

EDAS Tool sai alkunsa 2020 Tampere26-hankkeen ja ACCAC Finlandin yhteistyönä. Osana Tampere26-hanketta päätettiin tukea Tampereen ja Pirkanmaan toimijoita yhdenvertaisuustyössä digitaalisella työkalupakilla. Tähän haasteeseen tarttui ACCAC Finland yhdessä Tampereen kaupungin kanssa. Syksyllä 2020 tutkittiin organisaatioiden kokemia haasteita yhdenvertaisuustyössä haastatteluilla ja kyselytutkimuksella. Osana työkalupakin kehitystä luotiin osallistavien innovointityöpajojen sarja: eQuality Hackathon. Tapahtumia järjestettiin talven ja kevään aikana kolme ja kehitystyöhön osallistetaan laajasti eri väestöryhmiä, kuten opiskelijoita, kulttuuriorganisaatioita ja asiantuntijoita. Haasteiksi koettiin ajantasaisen tiedon kerääminen eri lähteistä ja priorisointi ilman selkeitä kriteerejä tai tavoitteita.

“EDAS on tällä hetkellä prototyyppivaiheessa ja kohta pääsemme esittelemään sitä erilaisille organisaatioille, joiden palautteen pohjalta kehittämistyö jatkuu. Kutsummekin kaikki mukaan kehittämään työkalua!” kertoo projektin kehittäjä ja ACCAC Globalin toimitusjohtaja Sasu Paakkunainen.