PASS Promoting Accessible Shows on kaksivuotinen Luova Eurooppa- hanke, joka tarttuu vammattomien ja vammaisten taiteilijoiden tasavertaisen osallistumisen ja näkyvyyden puutteeseen live-esityksissä ja esittävissä taiteissa.

Yhteistyökumppanit neljästä maasta – Italia, Suomi, Kreikka ja Tsekki – ovat yhdessä luomassa eurooppalaista esteetöntä ja monialaista pilottiesitystä nimeltä Celebration of Life. Tämä ainutlaatuinen teos yhdistää musiikkia, teatteria, tanssia ja kuvataidetta, hyödyntäen samalla teknologiaa. Uusi musiikki sävelletään teosta varten, ja se saa ensi-iltansa Italiassa 25. maaliskuuta 2025. Tämän jälkeen teos kiertää kumppanimaissa ja saapuu Suomeen toukokuussa 2025.

PASSin tavoitteena on tarjota esittävän taiteen toimijoille tietoa ja taitoja, joiden avulla he voivat luoda helposti lähestyttävää taiteellista sisältöä, joka kiinnostaa monenlaisia yleisöjä. Hankkeessa eri taustoista tulevat sidosryhmät käyvät merkityksellisiä keskusteluja ja edistävät yhteistyötä taiteen saavutettavuusstandardien parantamiseksi. Lisäksi hankkeessa luodaan avoimeen käyttöön saavutettavuusohjeistukset, jotka perustuvat hankkeen aikana saatuun kokemukseen.

PASS pyrkii lisäämään taiteiden tunnustusta ja liikkuvuutta Euroopassa ja sen ulkopuolella. Tämä tapahtuu tuomalla näyttämöille uusia lahjakkuuksia ja haastamalla stereotypioita. Hankkeen ytimessä on sitoutuminen uusien yleisöjen tavoittamiseen sekä rikastuttavien saavutettavien kokemusten luomiseen ja yhteenkuuluvuuden ja ilon edistämiseen.